Richtlijnen op het werk

Richtlijnen op het werk

Gezondheids handleiding

De gezondheidshandleiding kan je hier raadplagen.

Contact tracing

Deze tabel wordt dagelijks upgedatet. Klik op lees meer voor meer informatie.

Lees meer

COVID-19

Voor algemene informatie omtrent COVID-19 kan je hier terecht.

Lees meer

Video's

Filmpje gezondheidsrichtlijnen fabriek

Alle gezondheidsrichtlijnen voor de fabriek zijn samengebracht in de gezondheidshandleiding maar ook in een handig filmpje.  Bekijk dit filmpje en de gezondheidshandleiding regelmatig en in detail.  Deze richtlijnen zijn bedoeld om de gezondheid van jou en je collega’s te verzekeren  We merken dat de richtlijnen goed gevolgd worden, maar jammer genoeg niet door iedereen. Wie de regels niet respecteert, speelt met de gezondheid van zijn collega. Dat is niet aanvaardbaar. Daarom zullen vanaf volgende week vastgestelde overtredingen op deze richtlijnen gesanctioneerd worden met minstens een schriftelijke vermaning.   

Tot slot willen we een sterke oproep doen om tijdens kruisverkeer (bijv. bij het einde van de shift; bij het naar de breakzone of toilet gaan, enz.) een mondmasker te dragen. Op deze momenten kan er steeds een collega uit een onverwachte hoek komen of zijn medewerkers meer onoplettend en is er dus een groter risico. Je leidinggevende kan je een mondmasker bezorgen.

 

Tip: hoe zorg ik ervoor dat mijn veiligheidsbril niet bedampt wanneer ik een mondmasker draag?

Velen onder jullie hebben het waarschijnlijk al eens meegemaakt: je zet je mondmasker op en na een tijdje bedampt je veiligheidsbril. Heel vervelend!

Gelukkig hebben wij een goede tip die we graag met jullie delen. Die bedampte veiligheidsbril zal snel tot het verleden behoren!

Benieuwd? Kijk dan snel naar dit filmpje:

 

Videoboodschap Mr. Masatsugu Minaka voor bedienden

Beste collega’s,

Hieronder kunnen jullie een videoboodschap bekijken van onze president, Mr. Masatsugu Minaka. Deze videoboodschap werd vorige donderdag, 2 april, op het intranet voor bedienden geplaatst. Mr. Minaka kondigt in de video aan dat bedienden vanaf 6 april ook een aantal dagen in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst, alsook wordt er duiding gegeven bij de maatregelen die reeds genomen zijn en hoe we verwachten dat de situatie zal evolueren in kwartaal 1 van ons nieuw boekjaar (start 1/4/20). De boodschap is in het Engels. Een Nederlandse vertaling kan gevonden worden onder de nieuwsrubriek.

Deze video is enkel voor intern gebruik. We vragen jullie daarom om deze niet te delen met derden (personen die niet bij Daikin werken) en om deze niet te delen op sociale media.

Andere info

Ik heb opvangproblemen. Wat kan ik doen?

Medewerkers die opvangproblemen hebben kunnen gebruiken van de systemen van familiaal verlof en zorgverlof zoals hieronder beschreven.  Deze maatregelen worden verlengd voor de komende weken, tot terug de zaken normaal worden.

Opgelet: Verschillende systemen waarvoor een RVA-premie kan verkregen worden, kunnen niet gecombineerd worden (bv. zorgverlof en tijdskrediet)

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RVA: https://www.rva.be/nl

 

a)     Familiaal verlof

Familiaal verlof biedt elke individuele werknemer de mogelijkheid om van het werk afwezig te blijven voor de nodige tijd, om een oplossing te bieden aan een onvoorziene situatie die zijn aanwezigheid vereist. Binnen Daikin hebben we afspraken rond de toepassing van familiaal verlof.

Een werknemer die full-time werkt heeft per kalenderjaar recht op 10 dagen familiaal verlof. Een deeltijds tewerkgestelde werknemer heeft deze rechten pro rata zijn tewerkstellingsregime. Met andere woorden als je 80% werkt heb je recht op 8 dagen, werk je 50% dan heb je recht op 5 dagen. Familiaal verlof is onbetaald. De enige uitzondering hierop is bij een hospitalisatie. Hierbij krijg je maximum 1 dag betaald per kalenderjaar.
Beslissing dd. 20 maart: Heb je met deze 10 dagen tijdens de corona-crisis niet voldoende, dan kan je uitzonderlijk boven de 10 dagen gaan, en dit tot de zaken terug normaal worden.

Familiaal verlof kan ook enkel genomen worden voor aan-en bloedverwanten in de eerste graad of voor inwonende gezinsleden. Het kan dus voor je ouders, kinderen en partner opgenomen worden. Niet voor je grootouders, broers, zussen, … tenzij deze inwonend zijn.

In het kader van de huidige situatie wordt beslist dat er geen beperking in tijd zal worden toegepast indien de werknemer beroep wenst te doen op familiaal verlof (normaal maximum 3 opeenvolgende dagen, nu kan deze termijn overschreden worden).

In normale omstandigheden dient familiaal verlof te worden voorgeschreven door een arts. Voor deze periode is een eigen geschreven verklaring op eer echter voldoende (je hoeft dus niet langs te gaan bij je dokter).

 

b)    Zorgverlof

De regering voorziet voor elke individuele werknemer de mogelijkheid om in bepaalde situaties beroep te doen op een vorm van zorgverlof. Elke vorm heeft zijn eigen toepassingsregels en voorwaarden.

In het kader van de huidige situatie wordt beslist dat de voorziene aanvraagperiode (periode tussen indienen documenten en ingaan van het zorgverlof) niet zal toegepast worden, echter wel rekening houdend met alle andere bepalingen.

Met andere woorden, indien een individuele werknemer beroep wenst te doen op een vorm van zorgverlof zal dit met onmiddellijke ingang kunnen worden toegestaan. Deze regeling geldt voor aanvragen die binnenkomen vanaf maandag 16 maart en dit tot nader order.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke vormen van zorgverlof:

Ouderschapsverlof

  • Voltijdse onderbreking kan vanaf 1 week
  • Halftijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
  • 1/5de onderbreking kan vanaf een periode van 5 maand
  • 1/10de onderbreking kan vanaf een periode 10 maand

Medische bijstand

  • Voltijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
  • Halftijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
  • 1/5de onderbreking kan vanaf een periode van 1 maand

Palliatief verlof

  • Voltijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
  • Halftijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
  • 1/5de onderbreking kan vanaf een periode van 1 maand

 

We willen extra benadrukken dat we van iedereen verwachten dat hij of zij thuis zelf de temperatuur meet voor het vertrek naar het werk. Als je koorts hebt die meer is dan 37,3 °C moet je thuis blijven.

 

Wij blijven rekenen op de medewerking en verantwoordelijkheid van iedereen om de sociale afstand van 1,5 meter te bewaren. Dit om jouw eigen gezondheid te beschermen alsook die van jouw collega’s.

Indien wij merken dat deze regel niet gerespecteerd wordt, dan zullen in lijn met wat ook maatschappelijke gebeurt, er ook hier onmiddellijk sancties volgen, in lijn met het arbeidsreglement .

Deze richtlijn is niet vrijblijvend maar verplicht!

Contact tracing

In navolging van het maatschappelijk overleg om een app te gebruiken waarbij je kan nagaan of je recent in contact geweest bent met iemand die besmet is met het coronavirus, werd ook in Daikin bekeken om een systeem van contact tracing uit te werken. Vandaar dat er beslist werd om dagelijks en dit op weliswaar anonieme basis, op onze Covid-19 informatiekanalen te rapporteren wanneer er een medewerker van afdeling X positief getest werd en/of samenwoont met iemand die positief getest werd.

Er zal ook vermeld worden wanneer de laatste werkdag was dat deze persoon in Daikin aanwezig was. Je kan dan zelf oordelen of je mogelijks in nauw contact kwam. Indien dit het geval is, kan je bij jezelf monitoren of je bepaalde symptomen krijgt en ten tweede of het aangewezen is om bijvoorbeeld ook thuis afstand te houden van je huisgenoten. Indien nodig kan je ook contact opnemen met de medische dienst.  De rapporting zal steeds gaan over de voorbije 10 werkdagen.

We adviseren dan ook om dagelijks onze Covid-19 informatiekanalen te bezoeken.

Covid-19 cases Daikin NL.JPG

Corona Support Center

Dagelijks bereikbaar van 09h tot 12h
059 / 55 88 44 of e
mployeeservices@daikineurope.com